Diamond
1978
First Round - Group E05-11-1978DiamondMillwall Lionesses 0-5
1979
First Round - Group G28-10-1979DiamondTeynham Strykers 3-5