Madron
2000
Extra Preliminary Round10-09-2000MarjonsMadron 20-1
2003
First Qualifying Round07-09-2003MadronAlphington 0-7
2004
First Qualifying Round05-09-2004MadronReading Girls W/O [1]
Second Qualifying Round26-09-2004Ross TownMadron 8-0
Walkover for Madron.  [1]